Category Archives: Uncategorized

Bashkia Kolonjë është përfituese e projektit NET METERING”, IPA CROSS BORDER GREECE ALBANIA 2014 – 2020

Projekti  NET METERING propozon zvëndësimin e sistemeve ineficente të dricimit rrugor me drita led me eficencë në energji (arritjen e ndryshimit miqësor të biodiversitetit të instalimeve ekzistuese në zonat e ndjeshme)dhe zvëndësimin e rrjetit elektrik me anë të sistemeve RES(Renewable Energy Sources)-Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë. Objektivi i pergjithshem i projektit është promovimi i RES…

NET METERING PB3_PUSTEC MUNICIPALITY_Press Release

REPUBLIKA E SHQIPERISE QARKU KORÇË BASHKIA PUSTEC ZYRA E KRYETARIT TE BASHKISË   7/3/2022 NJOFTIM PËR SHTYP   Projekti me titull ” Integrimi i Impianteve Fotovoltaike për konsum vetjak sipas Konceptit të Matjes së Rrjetit (Net Metering) në Ndërtesat Publike/Stacione të Pompave dhe Zëvendësimi i Ndricimit të Rrugës/Bashkisë me Efikasitet të Ulët me drita LED”…

2nd Project MeetingLocation: Premises of the Kolonja Municipality, Rilindja City Square Erseke ALBANIA 

Në 14 Dhjetor 2018 u mbajt me sukses Takimi i 2-të i Projektit mes partnerëve të projektit NETMETERING në Kolonjë në kuadrin e Programit Europian INTEREG-IPA CBC GREQI – SHQIPERI 2014-2020, në të cilën Bashkia e Kolonjës është partnere. Në projektin specifik, të financuar nga INTEREG-IPA CBC GREQI – SHQIPERI 2014-2020 marrin pjesë 4 partnerë…

Konferencë për shtyp Takimi i 3-të i Net MeteringLocation: City Hall of Prespes, Lemos of Prespes – Florina, Greece 

Takimi i tretë i Projektit Net Metering me financim nga BE u organizua me sukses nga Bashkia e Prespës të Martë 26 Nëntor 2019 në Bashkia e Prespës, Lemos, Prespë, Greqi. Projekti me titull (akronimi i projektit: NET METERING): ” Integrimi i Impianteve Fotovoltaike për konsum vetjak sipas Konceptit të Matjes së Rrjetit (Net Metering)…

Integrimi i Impianteve Fotovoltaike për konsum vetjak sipas Konceptit të Matjes së Rrjetit (Net Metering) në Ndërtesat Publike/Stacione të Pompave dhe Zëvendësimi i Ndricimit të Rrugës/Bashkisë me Efikasitet të Ulët me drita LED”

Koncepti kryesor i projektit të propozuar NET METERING është aplikimi i stacioneve fotovoltaike (PV) në infrastrukturat publike të bazuara tek skema NET METERING  dhe zëvendësimi i ndricimit tipik publik me instalime me ndricimin LED efikas dhe miqësor ndaj biodiversitetit. Instalimet pilot janë porositur në të dy vendet pjesëmarrëse. Në Greqi ku skema e Net Metering…

Konferencë për shtyp Takimi i 3-të i Net Metering

Takimi i tretë i Projektit Net Metering me financim nga BE u organizua me sukses nga Bashkia e Prespës të Martë 26 Nëntor 2019 në Bashkia e Prespës, Lemos, Prespë, Greqi. Projekti me titull (akronimi i projektit: NET METERING): ” Integrimi i Impianteve Fotovoltaike për konsum vetjak sipas Konceptit të Matjes së Rrjetit (Net Metering)…