2nd Project MeetingLocation: Premises of the Kolonja Municipality, Rilindja City Square Erseke ALBANIA 

Në 14 Dhjetor 2018 u mbajt me sukses Takimi i 2-të i Projektit mes partnerëve të projektit NETMETERING në Kolonjë në kuadrin e Programit Europian INTEREG-IPA CBC GREQI – SHQIPERI 2014-2020, në të cilën Bashkia e Kolonjës është partnere.

Në projektin specifik, të financuar nga INTEREG-IPA CBC GREQI – SHQIPERI 2014-2020 marrin pjesë 4 partnerë të projektit.

  1. Bashkia e Prespës, Greqi
  2. Shoqata e Mbrojtjes së Prespës
  3. Bashkia Pustec, Shqipëri
  4. Bashkia Kolonjë, Shqipëri

Buxheti total i projektit është to € 448.854.79, ndërsa shuma e cila i korrespondon masave të Bashkisë së Kolonjës është  € 70.416.56 dhe zgjat për dy vjet