4η Συνάντηση έργου NET METERING30 Μαρτίου 2021 

Η Συνάντηση διεξήχθη διαδικτυακά

30 Μαρτίου 2021

Η πορεία εξέλιξης και η συνέχεια του έργου!

Στο πλαίσιο του έργου NET METERING, ο Δήμος Pustec διοργάνωσε στις 30 Μαρτίου 2021 την 4η Συνάντηση του έργου NET METERING. Λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των μέτρων περιορισμού και προφύλαξης, η Συνάντηση διεξήχθη διαδικτυακά.

Στην Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και συνεργάτες από όλους τους Εταίρους του έργου NETMETERING, δηλαδή από το Δήμο Πρεσπών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, το Δήμο Pustec και το Δήμο Kolonja. Επίσης, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Βασικό θέμα της Συνάντησης αποτέλεσε η πρόοδος του έργου μέχρι στιγμής, ο βαθμός επίτευξης των στόχων και η συνέχειά του. Στη συνάντηση καταγράφηκαν επίσης όλες οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Εταίροι  και οι οποίες έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης του έργου. Ένα μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε επίσης στην πορεία εξέλιξης του έργου, για κάθε Εταίρο ξεχωριστά, ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν ακόμη για τα επόμενα βήματα του έργου και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, τις προθεσμίες ως προς τις υποχρεώσεις τους καθώς και την δέσμευσή τους να προσαρμοστούν στη δύσκολη κατάσταση και να συνεχίσουν την υλοποίηση του έργου χωρίς άλλες καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες όλων των Εταίρων.