Υπογράφτηκε η Σύμβαση για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε Αντλιοστάσια Ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών στις Κοινότητες Ψαράδων και Πλατέως, στο πλαίσιο του έργου NET METERING

Σύμβαση για την εγκατάσταση δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών στις κοινότητες Ψαράδων και Πλατέως υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης με τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας ΣΑΤΕ Ο.Ε. Οι σταθμοί, ισχύος 25kw και 13kw  αντίστοιχα, θα εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια ύδρευσης των δύο κοινοτήτων και είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι ώστε να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνεται καθιστώντας τα αντλιοστάσια αυτά εγκαταστάσεις μηδενικού καθαρού αποτυπώματος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν αξιόλογες οικονομίες στις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου. Ο Ανάδοχος έχει προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις.

 

Η συγκεκριμένη δράση είναι ενταγμένη στο έργο με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, που έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στη βιοποικιλότητα.

 

Το έργο NET METERING χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Ο Δήμος Πρεσπών είναι συντονιστής εταίρος του έργου στο οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, ενώ από την Αλβανία οι συμμετέχοντες εταίροι είναι οι Δήμοι Pustec και Kolonje.

 

Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), στα αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών, είναι η δεύτερη μεγάλη δράση του έργου NET METERING που υλοποιείται από τον Δήμο Πρεσπών μετά την αλλαγή λαμπτήρων του δημόσιου φωτισμού. Θα ακολουθήσει και αλλαγή των μη αποδοτικών δημοτικών φωτιστικών.

 

Το έργο NET METERING αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας με στόχευση τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου. Έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, σε λίγο θα ξεκινήσει η μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού Σταθμού σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενώ ο Δήμος έχει ξεκινήσει την σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης εγκαθιστώντας Σταθμό Φόρτισης και προμηθευόμενος τα πρώτα ηλεκτροκίνητα οχήματα για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών.

 

«Στο επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ενεργειακή αποδοτικότητα του Δήμου αλλά και γενικότερα της περιοχής. Ο Δήμος Πρεσπών αυτή την περίοδο αναθεωρεί το Σχέδιο Δράσης του για την Ενέργεια και το Κλίμα και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των καιρών στοχεύουμε στην εκμηδένιση των καθαρών εκπομπών μέχρι το 2030 και την επίτευξη καθαρής αποθήκευσης άνθρακα στη συνέχεια. Στόχος μας είναι να το πετύχουμε αυτό ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουμε το οικονομικό κόστος του Δήμου αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ιδίως τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των Πρεσπών», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης.

 

 

 

 

Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΏΝ 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ