ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ έργου NET METERING

Ημερομηνία & Ώρες: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 (ώρες: 09.45 – 14.00)

Χώρος: Δημαρχείο Πρεσπών, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης”, Λαιμός Πρεσπών, ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Πρεσπών, Επικεφαλής Εταίρος του έργου NET METERING, σας προσκαλεί στην ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ έργου NET METERING, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”

Ημερομηνία & Ώρες: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 (ώρες: 09.45 – 14.00*)

Χώρος: Δημαρχείο Πρεσπών, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης”, Λαιμός Πρεσπών, ΕΛΛΑΔΑ

*Μετά το πέρας της Εκδήλωσης θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα-μπουφέ