Διακήρυξη 5/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού Δήμου Πρεσπών

Διακήρυξη 5/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού Δήμου Πρεσπών για την επιλογή οικονομικού φορέα για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων της πράξης NET METERING»

 

Ο Δήμος Πρεσπών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (με τη Διακήρυξη 5/2021) για την επιλογή οικονομικού φορέα για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων της πράξης NET METERING».

 

http://www.prespes.gr/prespa/index.php/2018-07-18/549-19-5-2022